Giới thiệu Thanh toán Cửa hàng Vận chuyển Trang chủ
Trả hàng & Đổi hàng

Trả hàng & hoàn tiền (Chính sách này không áp dụng với hàng hóa mua tại cửa hàng hoặc hàng giao COD):

Nếu vì bất cứ lý do gì bạn không hài lòng với đặt hàng của bạn, bạn có 24 giờ, kể từ ngày nhận được hàng, để thông báo cho chúng tôi rằng bạn sẽ trả lại hàng. Tất cả các hàng hóa phải được còn nguyên và trong điều kiện như khi giao hàng.
Để trả lại hàng hóa đã mua, đầu tiên, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về món hàng sẽ trả lại (bao gồm cả lý do khiến bạn trả lại hàng) qua điện thoại hoặc email trong vòng 24 giờ kể từ ngày nhận được hàng gửi.
 
Xin vui lòng gọi: 0944 281 279
hoặc email: support@springhouse.com.vn
 
Bạn có 24 giờ tiếp theo để gửi hàng lại cho chúng tôi. Xin vui lòng điền vào "phiếu trả hàng" (biểu mẫu đi kèm với hóa đơn) và gửi cùng với hàng hóa lại cho chúng tôi. Thời gian sẽ được tính dựa vào thời gian thể hiện trên hóa đơn vận chuyển của các cơ quan bưu điện hoặc đại lý vận tải. Bạn có thể sử dụng "Nhãn trả hàng" ở dưới cùng của hoá đơn để đảm bảo rằng địa chỉ, mà bạn gửi hàng hóa trả lại, là chính xác.
 
Khách hàng chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí vận chuyển hàng trả lại. Khi hàng trả lại của bạn được nhận và xử lý, bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại cho các hàng hóa đã được trả lại, thanh toán vào tài khoản/ người thụ hưởng đúng với hình thức thanh toán đầu của bạn. Các khoản phí vận chuyển hàng, cũng như phí ngân hàng sẽ không được hoàn lại nếu đơn đặt hàng được trả về. 
 
Hàng trả lại của bạn được nhận và kiểm tra bởi các nhân viên kho của chúng tôi (thường là trong vòng 24 giờ sau khi nhận hàng), chúng tôi sẽ xử lý hoàn trả tiền của bạn trong vòng 2 ngày. Bạn sẽ được thông báo bằng email khi hàng trả lại của bạn được xử lý.
Hoàn trả sẽ được áp dụng cho thẻ tín dụng ban đầu được sử dụng để thực hiện việc mua. Phí vận chuyển & lệ phí chuyển khoản ngân hàng sẽ không được hoàn lại. Chương trình khuyến mãi cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp khi hàng hóa trả lại, hủy bỏ, hay trao đổi.
Xin lưu ý rằng, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, tiền có thể mất thêm 2-10 ngày làm việc sau khi khoản tiền nhận lại được phản ánh trên báo cáo sao kê tài khoản của bạn.
 
Trao đổi:
 
Xin vui lòng gọi số đường dây nóng: 0944 281 279 hoặc email cho chúng tôi support@springhouse.com.vn. Chúng tôi hân hạnh được hướng dẫn bạn chi tiết về việc đổi hàng.
 
Hoặc bạn có thể trả lại hay đổi hàng ở cửa hàng của chúng tôi theo cách sau:
 
Mang theo các món hàng của bạn đến cửa hàng;  Đừng quên mang theo hóa đơn vì nhân viên của chúng tôi sẽ không thể để xử lý trả lại hoặc đổi hàng mà không có hoá đơn.
Bạn sẽ nhận được xác nhận hoàn tiền và tiền sẽ được trả theo hình thức nêu trên (trong trường hợp bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng), hoặc bằng tiền mặt  (nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng). 
 
Nếu bạn cần bất kỳ giúp đỡ gì về đơn đặt hàng của bạn, xin vui lòng email cho chúng tôi.
 
 
Hỗ trợ trực tuyến